شیر پروانه ای

نام محصول : شیر پروانه ای
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
جنس شفت  استینلس استیل
جنس دیسک   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
سایز1400 … 150 DN
فشار کارPN 10 / 16  / 25
استاندارد فلنچ

DIN10922:1997 , ISO 7005 2:1988

استاندارد طراحی شیرDIN 3352 F4 , DIN 3202  

 

نوع سیال

کاربردها
آبشبکه آبرسانی
  خطوط انتقال
 صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

جهت قطع و وصل آب در یک مسیر مشخص در خطوط انتقال  قرار میگیرد.
نکته قابل توجه در تمام شیرهای دیگر این است که این نوع شیربایست فقط در دو حالت تمام باز و یا  تمام بسته قرار گیرد.

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1 تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت میپذیرد.

 

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

 

کاتالوگ شیر کشویی