فلنج

نام محصول : فلنج
جنس بدنه ST 37 , ST 52 
سایز2000   … 50 DN

فشار کار

فشار کار

PN 10 / 16 / 25 / 40 / 64 / 100

  Class 150 / 300 / 600 / 900 

استاندارد

فلنچ  تخت   واسلیپون

 

استاندارد

فلنچ لبه دار

 

DIN 1092 -1 : 2002 , ISO 7005-1 : 1992

 DIN 2576              

        

   DIN 2632 , DIN 2633 , DIN 2634

DIN 2635 , DIN 2636 , DIN 2637

ASME B16.5      

مدل   تخت , لبه دار , اسلیپن    

نوع سیال

کاربردها
آب شبکه آبرسانی
فاضلاب خطوط انتقال
صنایع