کولار

نام محصول: کولار
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
سایز1200   … 50 DN
فشار کارPN 10 / 16 / 25 
مدل  سرکاسه  بولتد گلند  , تایتون  
جنس  لوله   داکتیل , پلی اتیلن , UPVC, آزیست سیمانی
استاندارد فلنچDIN 28602 : 2000 
استاندارد طراحی   ISO 2531  : 2009  ,   BS EN 545 : 2010 
استاندارد ملی INSO 3732 

 

نوع سیال

کاربردها
آبشبکه آبرسانی
فاضلابخطوط انتقال
 صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

جهت متصل نمودن لوله های داکتیل از طرف ساده به هم استفاده می گردد.

مطابق استاندارد ISO 5208- 1.5 برابر فشار اسمی  تست هیدرو استاتیک میگردد.

 

 پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد. 

پوشش اتصالات با رنگ پرایمر مشکی انجام میپذیرد .

کاتالوگ شیر کشویی

 

بعد از نصب واشر تایتون در داخل سر کاسه با وارد نمودن نیروی افقی به سر ساده لوله نصب می گردد. ابتدا با برس مخصوص , سرکاسه اتصال را تمیز نموده و واشر تایتون را به نحوی که در شکل آمده در داخل سرکاسه جا می اندازیم، سپس با وارد شدن لوله به داخل سرکاسه تایتون با اعمال  نیروی افقی اتصال برقرار می گردد.

شایان ذکر است جهت سهولت نصب از مواد روان کننده دور لوله استفاده می گردد. ضمنا" لوله و سر کاسه می بایست کاملا" در یک راستا و تراز باشد ، در غیر اینصورت با اعمال نیروی افقی، به واشر، سر لوله و سر کاسه اتصال، آسیب وارد می شود.

ابتدا گلند بر روی سرساده لوله وارد شده و با نصب واشر گلند روی لوله , فلنچ ساکت بولتد گلندی روی لوله قرار گرفته و واشر در داخل کونیک سر کاسه وارد و گلند درپشت سر آن قرار می گیرد و با پیچ و مهره T شکل بسته می شوند .