شیر هوا تک محفظه دو محفظه

نام محصول: شیر هوا تک محفظه – دو محفظه
جنس  بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
جنس گوی   استینلس استیل
واشر  EPDM 
سایز 200 … 50 DN
فشار کار PN 10 / 16 / 25 
استاندارد فلنچ  2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988   -1092DIN
   

نوع سیال

کاربردها
آب شبکه آبرسانی
  خطوط انتقال
 صنایع