شیر ویفری

نام محصول : شیر ویفری
نوع جنس   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
جنس شفت   استینلس استیل
جنس زبانه   EPDM
سایز 400 … 50 DN
فشار کار PN 10 / 16  
استاندارد فلنچ  2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988   -1092DIN
استاندارد طراحی شیر F4   -3352DIN   DIN 3202  ,
 

نوع سیال

کاربردها
آبشبکه آبرسانی
  خطوط انتقال
 صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

جهت قطع ووصل آب در یک مسیر مشخص در خطوط انتقال  قرار میگیرد.
نکته قابل توجه در تمام شیرهای دیگر این است که این نوع شیر می بایست فقط در دو حالت تمام باز و یا  تمام بسته قرار گیرد.

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1 تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت می پذیرد.

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

 

کاتالوگ شیر کشویی