شیر صافی

نام محصول: شیر صافی
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
جنس توری  استینلس استیل
سایز300     … 50 DN
فشار کارPN 10 / 16 / 25 
استاندارد فلنچ 2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988   -1092DIN
استاندارد طراحی شیرDIN 3352 F4 ,  DIN 3202 

 

نوع سیال

کاربردها
آبشبکه آبرسانی
  خطوط انتقال
 صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

 با استفاده از این قطعه بین خط لوله از عبور ذرات و اجرام معلق در سیال که در محل عبور صافی می باشند، ممانعت به عمل آمده و از صدمه زدن به شیرهای فشارشکن و کنترلی نظیر فشارشکن کنترل دبی و ...جلوگیری می شود .

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1     تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت میپذیرد.

 

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

 

کاتالوگ شیر کشویی