شیر تخلیه

نام محصول : شیر تخلیه - دریچه تخلیه
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15  /  ST37
جنس شفت   استینلس استیل
جنس زبانه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15  /  ST37
سایز 600 … 50 DN
فشار کار PN 10 / 16 / 25 
استاندارد فلنچ  2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988   -1092DIN   DIN 1092 -1 : 2002  , ISO 7005-1 : 1992  

نوع سیال

کاربردها
آب شبکه آبرسانی
فاضلاب خطوط انتقال
صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

جهت انتهای خطوط و سرریز مخازن که فاصله زیادی نصب به ایستگاه دارند مورد استفاده قرار می گیرد که با نیروی آب باز شده و بعد از افت فشار بسته می شود و هیچ گونه موجود یا شیئ خارجی به خطوط اصلی نمی تواند نفوذ کند.

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1     تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت میپذیرد.

 

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

 

کاتالوگ شیر کشویی