قطعه قابل پیاده شدن

نام محصول : قطعه قابل پیاده شدن
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15  /  ST37
جنس پیچ و مهره   Ck 45 – St 37  گالوایزه
جنس واشر EPDM  
سایز 2000  … 50 DN
فشار کارPN 10 / 16 / 25  / 40  
استاندارد فلنچ

 2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988   -1092DIN

 

DIN 1092 -1 : 2002  , ISO 7005-1 : 1992  

نوع سیال

کاربردها
آب شبکه آبرسانی
فاضلاب خطوط انتقال
صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

با استفاده از این اتصال هنگام نصب شیرآلات ،فضای مناسب کاری در اختیار پیمانکار قرار می گیرد , به طوری که در هنگام خارج نمودن شیرآلات از خط با توجه به تلرانس طولی قطعه می توان طول آن را کم و زیاد نمود که این امر باعث سهولت و تسریع در کار می گردد.

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1     تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت میپذیرد.

 

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

کاتالوگ