سه راه سه سر فلنج

نام محصول: سه راه سه سر فلنج
جنس بدنه   چدن داکتیل  GGG – 40 , GJS 400 – 15
سایز 1200   … 50 DN
فشار کار PN 10 / 16 / 25 
استاندارد فلنچ  2 : 1997 ,  ISO 7005-2 : 1988  -1092DIN
مدل    فلنج دار , بولتد گلند , تایتون , ساده ازبستی   
استاندارد طراحی   ISO 2531  : 2009  ,   BS EN 545 : 2010 
استاندارد ملی INSO 3732 

نوع سیال

کاربردها
آبشبکه آبرسانی
فاضلابخطوط انتقال
 صنایع
کشاورزی
فاضلاب شهری
تاسیسات‌ ساختمانی‌ و بیمارستانی

جهت انشعاب از لوله  و اتصالات  فلنچدار به  دیگر استفاده میگردد.

مطابق استاندارد DIN EN 12266-1     تست بدنه 1.5 برابر فشار اسمی و تست زبانه 1.2  فشار اسمی صورت میپذیرد.

 

پوشش به صورت رنگ پودری اپوکسی با ضخامت 250 میکرون و بر طبق سفارش مشتری تا 400 میکرون قابل اجرا می باشد.

 

کاتالوگ شیر کشویی

 

با استفاده از واشر تخت که ما بیبن دو فلنچ مقابل هم  قرار گرفته و با  پیچ و مهره 6 گوش آهنی متناسب  بسته می شود .